+371 630 267 77

Helper

Sertifikācija

KIS SERTIFIKĀTS

Apliecinājums kvalitatīvam kūdras ieguves procesam un ieguves vietai ir Latvijas kūdras ražotāju asociācijas izsniegtais Kūdras ieguves sertifikāts (KIS), kas atjaunojams ik pēc trīs gadiem.

KKS PREČU ZĪME

SIA Laflora saņēmis Latvijas Republikas Patentu valdes preču zīmes apliecību par kūdras substrātu KKS iekļaušanu Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M 61950.

 

Sagatavojam kūdru

IEGŪSTAM KŪDRU

Kūdras ieguves vieta tiek kontrolēta un regulāri apsekota. Tajā tiek ievēroti visi tehnoloģiskie procesi, kā arī kontrolēta sagatavotā izejviela.

ATTĪRĀM KŪDRU

Ražošanas procesā kūdra tiek attīrīta no piemaisījumiem (saknes, metāla izstrādājumi u.c.).

PĀRBAUDĀM PRODUKTUS

Kūdras produktu ražošanas laikā tiek veikta pH, elektrovadāmības, struktūras, mitruma uzsūkšanas spējas izmeklējumi. Atkārtotas produktu pārbaudes veic pēc 24 stundām un 10 dienām.

ARHĪVS

Arhīvā glabājam divus paraugus no katras substrātu partijas divu gadu garumā. 

 

 

Fasējam un uzglabājam

Kontrolējam fasēšanu

Iepakoto kūdras substrātu tilpums tiek kontrolēts atbilstoši Latvijas standartam LVS EN 12580:2014 par augsnes ielabošanas līdzekļiem un augšanas substrātiem. 

Gatavās produkcijas laukums

Laukumā vienlaicīgi var uzglabāt līdz 400 mašīnu kravas, kas nozīmē plānveida loģistiku un produktu saņemšanu klientam.

 

Individuāla pieeja klientam

Individuālas konsultācijas

Laflora ražotnē un tirgus laukumā ikvienam pircējam tiak sniegtas individuālas konsultācijas par nepieciešamo produktu izvēli.

 

Eksporta loģistikas serviss

Nodrošināta ceļa infrastruktūra garantē kravu plūsmu visa gada garumā. Ražotnē kravas tiek svērtas ar automašīnu svariem, savukārt autovadītājiem ir nodrošinātas higiēnas telpas.