+371 630 267 77

Helper

Uzņēmuma darbības pamatrādītāji

Kūdras resurss

kūdras ieguve m3

apgrozījums (milj. EUR)

nodarbināto skaits

samaksātie nodokļi (milj. EUR)