+371 630 267 77

Helper

Rekvizīti

Reģistrācijas dati

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora"
Adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003, Latvija
Reģ.Nr.: 40003258598
PVN Nr.: LV40003258598

Luminor Bank

Konts: LV63RIKO0002930173225
Banka: Luminor Bank AS
Bankas kods: RIKOLV2X

Swedbank

Konts: LV27HABA0001408045724
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22